Všeobecné podanie

 

Základné inštrukcie k použitiu služby

Elektronická služba slúži na podanie všeobecných žiadostí, ktoré nie je možné podať prostredníctvom osobitne pripravených elektronických služieb.