Všeobecné podanie

Elektronická služba slúži na vygenerovanie všeobecných žiadostí, ktoré nie je možné vytvoriť prostredníctvom osobitne pripravených elektronických služieb. 

Upozornenie: žiadosť Vám bude vo formáte PDF doručená na Vami uvedenú e-mailovú adresu. Aby mohla byť žiadosť zaevidovaná a spracovaná, musí byť vytlačená, opatrená podpisom a fyzicky zaslaná na adresu Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava