Elektronické služby SPF

Prostredníctvom služby Elektronické podania je možné vygenerovať žiadosti týkajúce sa jednotlivých agend SPF:

UPOZORNENIE: Žiadosť Vám bude vo formáte PDF doručená na Vami uvedenú e-mailovú adresu. Aby mohla byť žiadosť zaevidovaná a spracovaná, musí byť vytlačená, opatrená podpisom a fyzicky zaslaná na adresu Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava